2016. szeptember 29.

Fodor Ákos: (AKÁR-

            micsodá)nk hullámtermészetű lévén
s eképp korántsem rendületlen státusz :
résen kell lenni (hogy mi-minden résén,
az sem rögzíthető, akárhogy is bámulsz);
így hát a (mi-csodál)ás olyigen alkalomhoz
kötött dolog, hogy úgyszólván  e g y  azzal
s milyen (mi)csoda az, mit alkalma hordoz
de nem kapható elő, mint egy terüljasztal?!
   Ne többet erről; nehezebb, mint bármi:
   (micsodá)val (micsodá)t el  t a l á l n i .