2014. november 2.

Recenzió – Fodor Ákos: Kettőspont

Veszelák Ferenc: Három elsőkötetesről
(részlet) 
Népszava, 1979. február 15.
Fodor Ákos: Kettőspont 
(Magvető)
 
A költő Fodor Ákos /.../kifinomult entellektüell, akinek a költőség is benne foglaltatik egzisztenciájában. Kötete hátlapján a profi fotó profi költőt ábrázol. Fölényes tudásának köszönheti, hogy még esetleges (s akkor is kellően tágas) korlátai is erénynek könyvelhetők el, mert jól állnak neki.

Fodor Ákos ama néhány fiatal költő egyike, aki Tandori "köpönyegéből" bújt elő.

Első kötetről lévén szó – s líráról egyáltalán – nagyon természetes, hogy  Fodor Ákos mindenekelőtt önmaga meghatározására törekszik, ezt tanúsítja több önportréja (Önéletrajz; Önarckép stb.) és más versek is (pl. Ez már az).
Önjellemzéseiből rokonszenves arc bontakozik ki: egy magabiztos outsider arca, aki szellemi és nemcsak szellemi létfeltételeként határozza meg a humort és a szkepszist (Pontok I). "...a szelíd nomád ügyeljen beilleszkedés és kivonulhatás örökmozgó föltételeire" – fogalmazza meg önmaga számára egy ésszerű nonkomformizmus alapszabályát (Fiatalember portréja). Függetlenségét (minden értelemben) szükségesnek látja deklarálni: "Élek: vezetem soha, sehova be nem nyújtható számlám" (Jelentés a revizornak); Vallomások
Fotó: Díner Tamás

Választott magatartásbeli paradigmája szerencsésen hangzik össze ars poeticájával (Vita nuova). E tényből éppúgy kitűnik őszintesége, mint következetessége. Jól érzékeli, hogy az őszinte beszéd mily közel van az elhallgatáshoz; hogy már a szűkszavúság, sőt, a "nehezen érthetőség" is a fél úton foglal helyet. Így aztán botorság lenne számon kérni tőle áttételeit, szellemes paradoxonjait, groteszk játékát, szándékos vagy még szándékosabb szócsavarásait. Mindez sokkal inkább erény – akár kényszerű, akár anélküli erény.

S ha már "korlátokat" is említettünk, nos, semmi egyebet: a "negatív" kifejtést értjük rajta. Vagy a pozitív (értsd: valóságos) kifejtés hiányát. Költőnk e "korlátai" azonban kivívott erényeinek feltételei, s így kockázatos bármire is biztatni őt. Egyenessége szimpátiánkra joggal tarthat igényt.