2018. február 15.

Fodor Ákos: TÉLI FA

foszlány-köd ring-leng
tar ágai között, mint-
ha lombja volna